Ik heb een code voor een Energie Bespaarpakket. Maak hier je keuze

Actievoorwaarden Energie Bespaarpakket

De actie is een initiatief van het Regionaal Woon- en LeefbaarheidsPlan Oost-Groningen (RWLP). En heeft als doel het stimuleren van huiseigenaren tot het nemen van energie besparende maatregelen.

Actiecode

De actiecodes worden verspreid via de gemeente in wijken waar een relatief hoog energieverbruik is. Een pakket kan verkregen worden door het verzilveren van een actiecode. Per adres kan maximaal 1 actiecode worden verzilverd. Een actiecode is niet inwisselbaar voor geld.

Energie Bespaarpakket

U kunt kiezen uit verschillende Energie Bespaarpakketten, zolang de voorraad strekt. U kiest het pakket en haalt dit persoonlijk op bij een bouwmarkt. Dit doet u door de code in te leveren die u na het verzilveren heeft ontvangen. U kunt ook samen met een energiecoach bepalen welk pakket u het meeste voordeel oplevert. Hiervoor maakt u een afspraak met een energiecoach.

Producten uit de pakketten kunnen alleen geruild worden, mits deze beschadigd zijn. Hiervoor geldt het garantie en ruilbeleid van de betrokken bouwmarkt. De voucher die u ontvangt om het pakket op te halen, is niet in te wisselen voor geld en/of andere producten.

Algemeen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deelname aan de actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze actievoorwaarden, zonder enig voorbehoud of beperking.
Typ-, druk- en zetfouten voorbehouden.

RWLP is niet aansprakelijk voor:

  • enige schade die voortvloeit uit deze actie.
  • schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten uit de Energie Bespaarpakketten.
  • door derden te leveren zaken in het kader van deze actie.

Het RWLP behoudt zich het recht voor om de actie(voorwaarden) te allen tijde zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te staken. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de actie, neem dan contact met ons op via info@rwlp.nl.